Udržitelná těžba bitcoinu se stává trendem

I z důvodů legislativy na ochranu životního prostředí budou těžební společnosti využívající udržitelné zdroje energie stále častější.

Těžební firma CleanSpark navýší těžební kapacitu v Západním Texasu o 200 mW, což by se v budoucnu mělo rozšířit o dalších 300. Jen přidání 200 mW navýší hashrate CleanSaprk z 4 EH/s na 20 EH/s.

70 % využívané energie by nemělo mít žádnou uhlíkovou stopu. Mělo by pocházet z větrných a solárních elektráren. Cleanspark se zavázal být v budoucnu uhlíkově neutrální ze 100 %.

Australská Iris Energy získala tento týden půjčku ve výši 71 mil. $ na nákup dalších těžebních zařízení. Stejně jako u Cleanspark jde o firmu zalistovanou na burze, která se zaměřuje na udržitelnou těžbu bitcoinu.

Co se naopak může stát firmám, které nebudou držet krok s environmentálními regulacemi, ukazuje příklad Greenidge Generation v americkém státě New York. Aby docílili obnovení licence, budou se pravděpodobně muset zavázat, že sníží emise skleníkových plynů z těžebního centra v městečku Dresden o 40 % do roku 2025 a budou uhlíkově neutrální do roku 2035.

Zdroj: Nasdaq