BNB chain škáluje

BNB chain, dříve známý jako Binance Smart Chain, začne využívat postranní řetězce, aby zvýšil počet transakcí, které tu bude možné uskutečnit. Tím se mu podaří i snížit ceny transakcí a zvýšit jejich rychlost. Postranní řetězce, nazvané BNB Chain Application Sidechain (BAS), umožní developerům skladovat data i aktiva mimo hlavní blockchain. Budou se zaměřovat na specifické oblasti, poskytovat uživatelům BNB chain specifické služby.

Zvýšení škálovatelnosti je jednou z nutných podmínek ke splnění cílů. které si společnost Binance vytyčila při změně jména na BNB chain. Zejména jde o vývoj GameFe, SocialFi a metaverse aplikací. Tento typ aplikací bude vyžadovat infrastrukturu umožňující velké množství drobných transakcí.

Zdroj: BNB Chain