O tom, do jaké míry bude digitální euro ctít soukromí občanů, rozhodně Evropský parlament

Jeden z členů Výkonné rady Evropské centrální banky (ECB) Fabio Panetta řekl v nedávném projevu, že to nebude instituce, jíž zastupuje, nýbrž Evropský parlament, kdo rozhodne o tom, k jakým informacím o uživatelích o uživatelích digitálního eura, bude mít ECB přístup. Sama ECB údajně nechce mít přístup k žádným osobním datům. 

Zákonodárci by měli najít správou rovnováhu mezi soukromím a dalšími prioritami veřejné správy, konkrétně prosazováním zákonů proti praní špinavých peněz a financování terorismu, dodržováním sankcí a prevencí daňových úniků. 

Pravděpodobně by šlo o zaznamenávání identit osob, které uskuteční transakci. Podle chystané regulace MiCa by se to mělo týkat všech transakcí v kryptoměnách. U elektronických peněz se toto pravidlo (tzv. travel rule) aplikuje jen na převody nad 1000 €. Pokud by se ale uplatňoval stejný standard i na digitální euro, míra jeho anonymity by pak byla výrazně nižší, než je tomu v současnosti u hotovosti, kterou má potenciálně nahradit. 

Účty koncových uživatelů by neměla držet ECB ale komerční banky. To přidává další třetí stranu, která potenciálně bude moct sledovat peněžní toky. 

Projekt digitálního eura je zatím ve fázi zkoumání. V říjnu se rozhodne, jestli jej bude ECB skutečně realizovat. 

Zdroj: ecb.europa.eu