Co je NeteraPay a Netera Systems? 

Netera Pay je služba společnosti Netera Systems. Jedná se o platební bránu, která v rámci CRYFIN Boost slouží k převodu prostředků klienta na CRYFIN účet.

Netera Systems s. r. o.  je společnost, která službu Netera Pay vlastní a je zapsána v registru České národní banky, v orgánu vykonávajícím dohled nad finančním trhem a je oprávněna poskytovat platební služby ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku.