Čím je zajištěn úrok slibovaný klientům? 

Zajištěný úrok doručujeme klientům pomocí naší investiční strategie, ve které využíváme vzájemných vztahů mezi bitcoinem a ostatními altcoiny. Zavazujeme se podepsanou smlouvou a zároveň je společnost CRYFIN Market pod holdingem CRYFIN a. s. V případě úpadku CRYFIN Market s. r. o. přecházejí veškeré pohledávky na akciovou společnost.