Jaké investor jistoty?

Investorovi se CRYFIN Boost zavazuje k plnění předem stanoveného zhodnocení smlouvou. Prostředky CRYFIN Boost používá na dalších burzách, které jsou pojištěny. Nemůže se tak stát, že klient přijde o svůj základní vklad. Nemůžeme však garantovat vývoj hodnoty bitcoinu jako podkladového aktiva, a to nejen z důvodu volatility kryptoměnového trhu. Proto alespoň snižujeme rizika díky dodržování metodických postupů, vnitřních předpisů a dalších ochranných prvků, jako je například analytika trhu. Ta sahá téměř na počátek trhu kryptoměn a je spojena s transparentností, kterou nám umožňuje blockchain technologie. V této oblasti máme zkušenosti už od roku 2012. 

Klient neznalý těchto ochranných mechanismů je na kryptoměnovém trhu, ve srovnání s naším přístupem, vystaven spoustě rizik.